Olemme yksimielisiä siitä, että auringon osuus energialähteena kasvaa

Me välitämme

Maailma on vakavan ilmastohaasteen edessä, koska ilmasto lämpenee ja aiheuttaa monia lieveilmiöitä, mm. enemmän tulvia ja hirmumyrskyjä. Kasvihuonekaasujen vähentäminen ilmakehässä on yksi ratkaisu tähän ongelmaan.
Tarvitsemme vaihtoehtoisia tapoja tuottaa energiaa, aurinkosähköllä on tässä keskeinen osa.
Aurinkosähköön liittyvien tuotteiden kysyntä on kasvanut ja kasvaa erittäin voimakkaasti lähivuosina. Järjestelmäasennukset edellyttävät laadukkaita, oikein mitoitettuja tuotteita, jotka toimitetaan asiakkaille sovittuun aikaan. Senergia on luottokumppanisi aurinkosähköjärjestelmän toimituksessa.

Meille tärkeää on pitkä asiakassuhde, joka perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä uusiutuva energia on?

Uusiutuvaa energiaa on rajattomasti saatavilla, kun taas uusiutumatonta energiaa tuotetaan resursseilla, jotka loppuvat jollakin hetkellä.

Meillä Suomessa on hyvät mahdollisuudet hyödyntää uusiutuvaa energiaa, EU:n tavoitteena on nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus jäsenmaidensa energiankulutuksesta 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

 

Mitä on uusiutumaton energia?

Uusiutumattomia energialähteitä on rajoitettu määrä ja niiden uusiutuminen voi kestää jopa useita miljoonia vuosia. Esimerkikisi fossiiliset polttoaineet ovat uusiutumatomia energialähteitä:

  • Öljy
  • Hiili
  • Bensiini
  • Maakaasu

Fossiiliset polttoaineet ovat syntyneet useiden miljoonien vuosien aikana ja niiden hyödyntämien nopeasti suuressa mittakaavassa on erittäin riskialtista luonnolle ja eläimille.

Mitä on uusiutuva energia?

Esimerkiksi aurinkoenergia, vesivoima, tuulivoima ja biopolttoaineet.

Onko vesivoima uusiutuvaa energiaa?

Kyllä, vesivoima on uusiutuvaa energiaa.

Veden liike pyörittää turbiinia, josta syntyy sähköenergiaa. Vesivoimalaitokset rakennetaan vesistöjen ääreen, jotta veden virtausta voidaan hyödyntää tehokkaaasti.

Onko tuulivoima uusiutuvaa energiaa?

Kyllä, tuulivoima on uusiutuvaa energiaa.

Tuulen voimasta pyörivät tuuliturbiinit tuottavat generaattorien avulla sähköenergiaa. Tuulivoimapuistoja rakennetaan yleensä rannikolle ja merialueille, jossa tuulta on paljon.

Miksi uusiutuva energia on hyvä asia?

Uusiutuva energia säästää luonnon resursseja.
Uusiutuvat energialähteet ovat periaatteessa ikuisia eli se on myös kestävä energiaratkaisu. Uusiutumattomat energialähteet, esim. öljy, hiili ja maakaasu ovat muodostuneet usean miljoonan vuoden aikana ja niitä on rajoitetusti. Eli ne myös uusiutuvat erittäin hitaasti. Uusiutumattomien energialähteiden tuotanto on usein saastuttavaa ja haitallista ympäristölle.

 

Mikä uusiutuvista energialähteistä on paras?

Energialähteiden paremmuus määräytyy tuotanto-olosuhteista ja miten energia on tarkoitus käyttää.

Vesivoima on paras paikalla tuotettu energialähde. Energiatuotannon hyötysuhde ja tuotantopotentiaali ovat hyviä, eikä vesivoima juurikaan kuormita luontoa.

Aurinkosähkö on paras paikoissa, jossa auringon säteilyä on paljon Kuormitus luonnolle on minimaalinen, lisäksi aurinkosähkön tuotanto on äänetöntä.

Tuulivoima on paras energialähde tuulisissa paikoissa ja jossa paikallisen tuotetun energian tarve on suuri.

Vesivoima, aurinkosähkö tai tuulivoima – mikä tahansa näistä voi olla paras valinta riippuen olosuhteista!

Miksi uusiutuva energia on hyvä asia?

Uusiutuva energia säästää luonnon resursseja.
Uusiutuvat energialähteet ovat periaatteessa ikuisia eli se on myös kestävä energiaratkaisu. Uusiutumattomat energialähteet, esim. öljy, hiili ja maakaasu ovat muodostuneet usean miljoonan vuoden aikana ja niitä on rajoitetusti.

Eli ne myös uusiutuvat erittäin hitaasti. Uusiutumattomien energialähteiden tuotanto on usein saastuttavaa ja haitallista ympäristölle.

Ota yhteyttä

Ota mielellään yhteyttä kaikissa aurinkosähköön liittyvissä asioissa.

Tukholma
Gustav III:s Boulevard 1 b
169 72 Solna
Sweden

Helsinki
Bulevardi 30 B 1
00120 Helsingfors
Finland

+358 50 357 6199

+358 40 59 47 356

Asia / kysymys

13 + 7 =